Voor kinderen van het derde en vierde leerjaar.

contact

 

       item Coördinator: Sara Vandaele - VIVES - 056 28 06 12
                                     

       item Contactpersoon: Stiene Van Quaquebeke - 058 42 21 94

Techniekacademie West-Vlaanderen